Mała kogeneracja

Jednym z rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną zakładów produkcyjnych oferowanych przez naszą firmę są kogeneratory do 1 MW mocy elektrycznej, produkujące prąd i ciepło w skojarzeniu.

Jak działa kogeneracja?

Kogenerator to nic innego jak silnik gazowy napędzający wał generatora prądu,
w którym indukuje się energia elektryczna. Przy spalaniu gazu uwalnia się również ciepło, które można odzyskać i wykorzystać na potrzeby zakładu. Ciepło to dzieli się na dwa źródła, pierwsze, wysokotemperaturowe, pochodzące z odprowadzenia spalin oraz drugie, niskotemperaturowe, pochodzące z chłodzenia bloku silnika. Ciepło to można wykorzystać do produkcji pary, ciepłej wody lub chłodu
(o parametrach 7 st. C / 12 st. C).

Dlaczego kogeneracja?

Przede wszystkim ze względu na wysoką sprawność rozwiązania. Łącząc wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, osiągamy nawet do 90% sprawności układu, co pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa w porównaniu z odseparowanymi procesami produkcji tych mediów. Dodatkowymi zaletami tego rozwiązania są obniżenie emisji CO2 i brak strat związanych z dystrybucją mediów na duże odległości. Wszystko to pozwala na obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i produkcją ciepła dla zakładów przemysłowych.

Dlaczego Veolia Industry Polska?

Oferujemy nie tyko same rozwiązanie techniczne, ale również jego eksploatacje
i częściowe finansowanie – podpisujemy z naszymi partnerami biznesowymi wieloletnią umowę na sprzedaż prądu i ciepła z kogeneracji. Wyróżnia nas również fakt posiadania doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pracowniczej, której główny obszar kompetencji to wysoko sprawna produkcja energii. To wszystko gwarantuje naszym partnerom biznesowym bezpieczeństwo na etapach doboru jednostki, zaprojektowania, wybudowania i eksploatowania kogeneratora przy ich zakładzie.

Dla kogo kogeneracja?

Ofertę kogeneracji kierujemy głównie do Klientów przemysłowych z branży spożywczej, jednak to nas nie ogranicza. Kogenerację można zastosować praktycznie wszędzie, gdzie na procesy produkcyjne wykorzystywane są znaczne ilości energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Ważnym wskaźnikiem opłacalności inwestycji jest również czas pracy zakładu. Kogenerator najoptymalniej sprawdza się w zakładach przemysłowych pracujących na trzy zmiany przez pięć do siedmiu dni w tygodniu. Moc kogeneratora dobierana jest indywidualnie pod zapotrzebowanie każdego zakładu. Jednostka kogeneracyjna jest w pełni zautomatyzowana i posiada możliwość częściowej modulacji mocy pod chwilowe spadki zapotrzebowania na energię, jednak przeważnie dobierana jest w taki sposób, aby działać z pełną mocą, pokrywając minimalne ciągłe zapotrzebowanie zakładu produkcyjnego.

phone-background

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktujemy się z Tobą! Wybierz interesujący Cię zakres oferty Veolia.

phone-icon