Kompetencje

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Łączymy wiedzę operacyjną i inżynierską oraz
długoletnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami
oraz instalacjami wytwarzającymi media,
aby proponować naszym Klientom najlepszą
dostępną technologię i zapewnić optymalne
rozwiązanie.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za
powierzone działania. Efektywnie zmniejszamy ryzyko pozapodstawowej działalności,
w obszarze energii, wody i odpadów.
Zapewniamy przejrzyste wskaźniki mierzące
wydajność realizowanych działań.

Priorytet:
potrzeby naszych Klientów

Priorytet: potrzeby naszych Klientów

Śledzimy najnowsze trendy i dostosowujemy
się do zmieniającego się otoczenia, proponując
innowacyjne rozwiązania odpowiadające
na indywidualne potrzeby naszych Klientów.
Dzięki takiemu podejściu świadczone przez
nas usługi wnoszą wartość dodaną, podnosząc
konkurencyjność współpracujących z nami
Klientów.

Certyfikaty

Certyfikaty

Jako Zespół Veolia Industry Polska otrzymaliśmy
pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający
wdrożenie Systemu Zarządzania Energią,
zgodnego z normą europejską EN 50001:2011.
Audyt przeprowadzony przez British Standards
Institution Polska potwierdził wdrożenie
i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zużyciem energii oraz efektywnego jej wykorzystania.

NASZ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
GRUPY VEOLIA W POLSCE SPEŁNIA WYMAGANIA
NASTĘPUJĄCYCH NORM:

 • ISO 9001:2015 – Systemy Zarządzania Jakością
 • ISO 14001:2015 – Systemy Zarządzania Środowiskowego
 • BS OHSAS 18001:2007 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • ISO 50001:2011 – System Zarządzania Energią
W celu dalszego doskonalenia naszej organizacji,
zdefiniowaliśmy kluczowe obszary rozwoju:
 • utrzymanie i optymalizacja procesów
 • minimalizacja ryzyka Klienta w zakresie jego obsługi
 • systematyczne doskonalenie jakości obsługi multitechnicznej budynków
 • ciągła optymalizacja i poszerzanie zakresu świadczonych usług
 • ograniczanie ładunku emitowanych zanieczyszczeń
 • systematyczne monitorowanie, ocena i planowanie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • sukcesywne dążenie do minimalizacji liczby awarii i wypadków
phone-background

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktujemy się z Tobą! Wybierz interesujący Cię zakres oferty Veolia.

phone-icon