Efektywność energetyczna

Veolia Industry Polska, jako ekspert w dziedzinie energii i doświadczony operator instalacji, dostarcza najlepsze rozwiązania wspierające efektywność energetyczną,
a co za tym idzie – realizację celów biznesowych, które zwiększają konkurencyjność naszych partnerów.

Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

W POLSCE EFEKTYWNOŚĆ REGULUJE USTAWA Z DNIA 20 MAJA 2016 R., KTÓRA OKREŚLA:
  • zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
  • zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
  • zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
  • zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przywołaną Ustawą definicja efektywności energetycznej to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Atrakcyjną formą finansowania przedsięwzięć energooszczędnych jest także formuła ESCO (Energy Saving Company) w modelu: zaprojektuj  – sfinansuj – wybuduj. Klient zyskuje oszczędności na energii bez konieczności ponoszenia początkowych kosztów inwestycji. Na mocy zawartej umowy, Veolia specjalizująca się w usługach energetycznych, zaprojektuje, wdroży a także sfinansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Klient spłaci koszt ze środków, jakie uzyska dzięki oszczędności energii, które zagwarantuje zawarta z nami umowa w formule ESCO.

VEOLIA INDUSTRY POLSKA, MAJĄC NA UWADZE POTRZEBY KLIENTA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, OFERUJE:
audyty efektywności energetycznej
zgodnie z ww. Ustawą
pozyskanie dodatkowych przychodów dla planowanych działań poprawiających efektywność energetyczną
(tzw. „białe certyfikaty”)
audyty procesów produkcji
i dystrybucji w obiektach przemysłowych
rekomendacja przedsięwzięć poprawiających efektywność wraz z oceną ich efektu oraz okresu zwrotu dla przedsięwzięć inwestycyjnych
zarządzanie wdrożeniem wybranych przedsięwzięć poprawiających efektywność
zarządzanie obiektem w oparciu
o ustalone wskaźniki efektywności wraz z monitoringiem zużywania energii i optymalizacją pracy wszystkich instalacji
kontrakt długoterminowy w oparciu o efekt (ESCO)
phone-background

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktujemy się z Tobą! Wybierz interesujący Cię zakres oferty Veolia.

phone-icon