Odnawiamy zasoby świata

Misją naszej Grupy
jest odnawianie zasobów świata

Wszystkie działania prowadzimy zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa środowiskowego, dobrostanu naszych pracowników oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi. Dążymy do wdrażania technologii ograniczających emisje przemysłowe. Nieustannie dbamy o zmniejszanie zużycia surowców i energii oraz efektywne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji (czyli wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
w ramach jednego procesu technologicznego). Nasz system zarządzania jest zgodny z normami zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001 oraz zarządzania energią PN-EN ISO 50001.

Nasze zobowiązania na rzecz
zrównoważonego rozwoju to:

Zrównoważona gospodarka
zasobami naturalnymi poprzez wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Walka ze zmianami
klimatycznymi.

Ochrona i przywracanie
bioróżnorodności.

Budowanie nowych modeli
relacji i kreowanie wartości.

Przyczynianie się
do rozwoju lokalnego.

Dostarczanie i utrzymywanie
usług kluczowych dla zdrowia
i rozwoju ludzi.

Gwarancja zdrowego
i bezpiecznego
środowiska pracy.

Zachęcanie do rozwoju
zawodowego
i budowanie
zaangażowania wszystkich
pracowników.

Gwarancja poszanowania różnorodności
oraz praw człowieka i podstawowych
praw społecznych w spółkach Grupy.

phone-background

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktujemy się z Tobą! Wybierz interesujący Cię zakres oferty Veolia.

phone-icon